เวปไซต์นี้จัดทำเพื่อบริการข้อมูลประกอบการตัดสินใจ ในการซื้อกองทุนรวมโดยนำสถิติมาเกี่ยวข้องมิได้แสวงหาประโยชน์ใดๆทั้งสิ้น
ราคาย้อนหลังกองทุน กรุงศรีเฟล็กซิเบิลปันผล
กรุงศรีเฟล็กซิเบิลปันผล( KFFLEX-D )
ราคาย้อนหลังกองทุนกรุงศรีเฟล็กซิเบิลปันผล ( Viewรายละเอียดกองทุน ) ( Deleteลบกองทุน ) ( Recycleกู้คืนข้อมูลรายวัน ) ( Viewราคาย้อนหลัง 726 วัน ) ( report grahpแสดงกราฟราคาย้อนหลัง ) ( cost averaging วินัยการลงทุนวินัยลงทุนในกองทุน )
แสดง 1 เดือนย้อนหลัง*
  

NAV ย่อมาจากคำว่า Net Asset Value หรือมูลค่าสินทรัพย์สุทธิซึ่งผู้ลงทุนสามารถดูผลการดำเนินงานของกองทุนได้จากตัวเลข มูลค่าสินทรัพย์สุทธิหรือ NAV นั่นเอง

ขนาดมูลค่ากิจการในตลาด(Market Capitalization) คือมูลค่าหุ้นในตลาดหลักทรัพย์ของบริษัท
กรณีกองทุนในที่นี้หมายถึง มูลค่าของกองทุน

จำนวนหุ้นสามัญ(Common Stock) หมายถึง จำนวนหุ้นที่ออกและซื้อขายกันในตลาด ในจำนวนหุ้นนี้รวมไปถึงหุ้นที่เป็นของผู้บริหารและเจ้าของหุ้นเดิม ถึงแม้ว่าจำนวนหุ้นนี้จะไม่ค่อยเปลี่ยนมือ หรือมีการเคลื่อนไหวโอนเข้าขายออกเท่าไหร่ก็ตาม
กรณีกองทุนในที่นี้หมายถึง จำนวนหน่วยของกองทุน
 
 
ราคาย้อนหลังกองทุน กรุงศรีเฟล็กซิเบิลปันผล
กรุงศรีเฟล็กซิเบิลปันผล( KFFLEX-D )
ราคาย้อนหลังกองทุนกรุงศรีเฟล็กซิเบิลปันผล ( Viewวิธีการลงทุนในกองทุน )
แสดง 1 เดือนย้อนหลัง*
  

 
 
คำอธิบายสัญลักษณ์
อธิบายถึงสัญลักษณ์ และ การกระทำ
สัญลักษณ์(Symbol) ข้อความ(title) รายละเอียด(description)  
InsertSet INSERT SET ใส่ข้อมูลตามฟอร์มนั้นๆ เป็นชุด  
Insert INSERT ใส่ข้อมูลตามฟอร์มนั้นๆ  
Textarea COMMAND ใส่ข้อมูลโดยใช้คำสั่งๆ เป็นชุดๆ  
Edit EDIT แก้ไขข้อมูลตามฟอร์มนั้นๆ  
Delete DELETE ลบข้อมูลตามฟอร์มนั้นๆ  
Textarea INFORMATION แนะนำข้อมูลต่างๆ  
cost averaging วินัยการลงทุน Cost Averaging วินัยการลงทุน  
cal Cal ประมวลผลคำนวณต่างๆ  
report grahp REPORT แสดงรายงานตามฟอร์มนั้นๆ  
Pick a date CALENDAR กดเพื่อเลือกวันตามที่เราต้องการ  
View VIEW ดูข้อมูลตามฟอร์มนั้นๆ  
Recycle RECYCLE กดเพื่อข้อมูลที่ลบไปแล้วเพื่อกู้คืน  
Recycle RECYCLE DISABLE แสดงไม่พบข้อมูลที่ถูกลบ  
Restore RESTORE กดเพื่อกู้คืนข้อมูลที่เราสนใจ  
add ADD List เพิ่มเข้า รายการของฉัน  
add ADD Disable List ไม่สามารถเพิ่มเข้า รายการของฉัน  
remove Remove List ลบออกจากรายการของฉัน  
remove Remove Disable List ไม่สามารถลบออกจากรายการของฉัน  
   
 

Sponsor

Polls

Contact US

Email : gosinbenz14@hotmail.com