เวปไซต์นี้จัดทำเพื่อบริการข้อมูลประกอบการตัดสินใจ ในการซื้อกองทุนรวมโดยนำสถิติมาเกี่ยวข้องมิได้แสวงหาประโยชน์ใดๆทั้งสิ้น
ราคาย้อนหลังกองทุน กรุงศรีหุ้นปันผลเพื่อการเลี้ยงชีพ
กรุงศรีหุ้นปันผลเพื่อการเลี้ยงชีพ( KFDIVRMF )
ราคาย้อนหลังกองทุนกรุงศรีหุ้นปันผลเพื่อการเลี้ยงชีพ ( Viewรายละเอียดกองทุน ) ( Deleteลบกองทุน ) ( Recycleกู้คืนข้อมูลรายวัน ) ( Viewราคาย้อนหลัง 1,464 วัน ) ( report grahpแสดงกราฟราคาย้อนหลัง ) ( cost averaging วินัยการลงทุนวินัยลงทุนในกองทุน )
แสดง 1 เดือนย้อนหลัง*
  

สัญลักษณ์ วันที่ มูลค่าทรัพย์สิน NAV/มูลค่าหน่วย OFFER/ราคาขาย BID/ราคาซื้อคืน Recycle
KFDIVRMF แสดงผล 0 วัน ย้อนกลับ
 
 
คำอธิบายสัญลักษณ์
อธิบายถึงสัญลักษณ์ และ การกระทำ
สัญลักษณ์(Symbol) ข้อความ(title) รายละเอียด(description)  
InsertSet INSERT SET ใส่ข้อมูลตามฟอร์มนั้นๆ เป็นชุด  
Insert INSERT ใส่ข้อมูลตามฟอร์มนั้นๆ  
Textarea COMMAND ใส่ข้อมูลโดยใช้คำสั่งๆ เป็นชุดๆ  
Edit EDIT แก้ไขข้อมูลตามฟอร์มนั้นๆ  
Delete DELETE ลบข้อมูลตามฟอร์มนั้นๆ  
Textarea INFORMATION แนะนำข้อมูลต่างๆ  
cost averaging วินัยการลงทุน Cost Averaging วินัยการลงทุน  
cal Cal ประมวลผลคำนวณต่างๆ  
report grahp REPORT แสดงรายงานตามฟอร์มนั้นๆ  
Pick a date CALENDAR กดเพื่อเลือกวันตามที่เราต้องการ  
View VIEW ดูข้อมูลตามฟอร์มนั้นๆ  
Recycle RECYCLE กดเพื่อข้อมูลที่ลบไปแล้วเพื่อกู้คืน  
Recycle RECYCLE DISABLE แสดงไม่พบข้อมูลที่ถูกลบ  
Restore RESTORE กดเพื่อกู้คืนข้อมูลที่เราสนใจ  
add ADD List เพิ่มเข้า รายการของฉัน  
add ADD Disable List ไม่สามารถเพิ่มเข้า รายการของฉัน  
remove Remove List ลบออกจากรายการของฉัน  
remove Remove Disable List ไม่สามารถลบออกจากรายการของฉัน  
   
 

Sponsor

Polls

Contact US

Email : gosinbenz14@hotmail.com